Víno jako reklama

Víno a daňové výhody

 

Darujte víno a dejte si ho do nákladů…
Úpravy daňových zákonů z přelomu roku 2005/2006 přinesly příznivé změny pro podnikatele, kteří nejen v předvánočním čase uvažují nad výběrem dárků pro své klienty. Důležitým faktorem výběru je bezpochyby  to, zda lze dárek lidově řečeno „dát do nákladů“. Nynější příznivé nastavení daňových zákonů umožňuje za účelem propagace firmy darovat také tzv. TICHÉ VÍNO.

Co je to „tiché víno“
Pod názvem tiché víno se skrývají všechna klasická révová vína s výjimkou šumivých vín. Podmínkou daňové znatelnosti je označení dárkové láhve vína firemním logem a také cenový limit maximálně 500,-Kč bez DPH za láhev. Při splnění těchto podmínek je také možné uplatnit odpočet DPH pří pořízení vína bez nutnosti odvodu daně při jeho darování v rámci propagace.

Tiché víno a Daň z příjmu

Zákon č. 586/1992 Sb. O daních z příjmu vymezuje daňovou neuznatelnost darů v paragrafu 25 odst. 1 písm. t): Výdaje na reprezentaci včetně darů obecně nejsou považovány za daňově uznatelný náklad, je zde však vymezena také výjimka, jež se za dar nepovažuje. Je to reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou, ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu, názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně. Za daňově uznatelné náklady lze tedy uznat takové dárkové předměty, na kterých je uveden název či ochranná známka darujícího nebo název jeho výrobku čí služby a jehož hodnota bez DPH zároveň nepřesahuje 500Kč za jeden kus.

Tiché víno a Daň z přidané hodnoty

Podobnou výjimkou najdeme také v Zákoně č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, který o reklamních nebo propagačních předmětech hovoří v § 13 odst. 10 písm. c): Bezúplatně darovaný reklamní předmět ve formě Tichého vína, které splňuje stejné požadavky, jak bylo zmíněno v souvislosti se zákonem o daních z příjmů ( označení firemní značkou, hodnota do 500Kč bez DPH), není zatížen daní z přidané hodnoty na výstavbu. Pří pořízení vína pro reklamní účely za splnění výše zmíněných podmínek, podnikatel  může uplatnit nárok na odpočet DPH a zároveň nemusí daň odvádět pří jeho darování.

Comments are closed.